Подходяща за:

  • Системи с постоянен или променлив поток
  • Системи с една тръба
  • Системи с две тръби
  • Подово отопление
  • Рециркулация на гореща вода
  • Системи, в които е необходим нощен режим.