Безопасен избор.
Лесен монтаж.
Ниска консумация на енергия. Всички помпи MAGNA 1 отговарят на EuP изискванията.
Девет светлинни полета за индикация на настройките на помпата. На разположение са три криви за пропорционално налягане, три криви за постоянно налягане и три криви с фиксирана скорост.
Ниски нива на шум.
Дълъг живот и без нужда от поддръжка.